تماس با ما
لانگولیر لانگولیر

رسانه

کارگردان فیلم The Boogeyman، Rob Savage می خواهد فیلم The Langoliers استیون کینگ را بازسازی کند.

راب ساویج در حال ساخت دور اقتباس خود از The Boogeyman اثر استیون کینگ است. البته در حین ساخت ...