با ما در تماس باشید

عجیب و غیرمعمول است

سیاستمدار ترسیده شده توسط پست تبلیغاتی «First Omen» با پلیس تماس گرفت

به طرز باورنکردنی، چیزی که برخی از مردم فکر می کردند با پیش درآمد Omen به دست خواهند آورد، بهتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. شاید...