تماس با ما

ماوراء الطبیعه

بیش از دوجین دختر دانش آموز پس از بازی با اویجا در بیمارستان بستری شدند

نیویورک پست گزارش داد که نزدیک به 30 دانش آموز دختر کلمبیایی پس از بازی دسته جمعی با یک روح مجبور به بستری شدن در بیمارستان شدند.

نوشته های بیشتر