تماس با ما

موسیقی

یک گروه پسر گوزن شمالی مورد علاقه ما را در «فکر می‌کنم رودلف را کشتم» را می‌کشد

به نظر می رسد فیلم جدید چیزی در انبار وجود دارد، یک فیلم ترسناک تعطیلات زبانی است. شبیه گرملین هاست اما خونین تر...