با ما در تماس باشید

تری هیلبرن III

Trey در میان راهروهای یک فروشگاه ویدیو گوه ای بزرگ شد. بعد از یک سکانس الهام گرفته از کروننبرگی ، او رسماً با هر دو بازی فیلم و فیلم تلفیقی شده است. او همه چیز فرهنگ پاپ را می نویسد ، و به طور تصادفی دو کوسه را لگد زده و زندگی کرده است. به او پیگیری کنید و چیزی را که خیلی جنجالی نیستTreyHilburn برای او توییت کنید.

داستان های تری هیلبرن سوم