با ما در تماس باشید

ویلون جردن

ویلون جوردن یک طرفدار مادام العمر داستان و ژانر ژانر است ، به ویژه آنهایی که دارای یک عنصر فوق طبیعی هستند. او قاطعانه معتقد است که وحشت ترس جمعی جامعه را منعکس می کند و می تواند به عنوان ابزاری برای تغییرات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

داستان های ویلون جردن