با ما در تماس باشید

جرم واقعی

مردی به اتهام برداشتن پایش از محل تصادف و خوردن آن دستگیر شد

یک ایستگاه خبری محلی کالیفرنیا اواخر ماه گذشته گزارش داد که مردی به اتهام گرفتن ...